Đua Top Nạp Thẻ Tháng 06
Nhận Ngay Nhiều Quà Khủng
TOP 1 : 50.000 Và 2.000.000đ 💰
TOP 2 : 40.000 Và 1.000.000đ 💰
TOP 3 : 30.000 Và 500.000đ 💰
TOP 4 : 20.000 Và 200.000đ 💰
TOP 5 : 10.000 Và 100.000đ 💰
Shop Sẽ Chọn Thêm 10 Bạn Ngẫu Nhiên:
5 Bạn Nạp > 100.000đ 💰 Sẽ Nhận Được: 100
Đặc Biệt Tặng Ngẫu Nhiên: 1.000 Và 100.000đ 💰 Cho 5 Bạn May Mắn.
 • 1 huyco10ny
 • 2 MinMin22
 • 3 Minh hằng
 • 4 Họ và tên
 • 5 Kimdung

Chúc Mừng BeMinNe** Vừa Nạp 100.000đ Được Nhận 999 Quân Huy, Chúc Mừng DinhPhong*** Vừa Nạp 100.000đ Được Nhận 750 Quân Huy, Chúc Mừng Sơn QuanNguyen*** Vừa Nạp 20.000đ Được Nhận 890 Quân Huy, Chúc Mừng Vanlen*** Vừa Nạp 50.000đ Được Nhận 800 Quân Huy, Chúc Mừng Hùng V*** Vừa Nạp 20.000đ Được Nhận 300 Quân Huy, Chúc Mừng xinnh*** Vừa Nạp 20.000đ Được Nhận 550 Quân Huy, Chúc Mừng dinhquang*** Vừa Nạp 20.000đ Được Nhận 888 Quân Huy


Vòng Quay Năm Mới

 • Đã Quay: 12,363
60,000đ 20,000đ

Vòng Quay Quân Huy

 • Đã Quay: 23,501
60,000đ 20,000đ

Vòng Quay Nak Vệ Thần

 • Đã Quay: 30,750
66,000đ 22,000đ

Vòng Quay Nick Víp

 • Đã Quay: 25,741
69,000đ 23,000đRamdom Vip 1

Ramdom Vip 1

 • Còn Lại: 0
20,000đ

Ramdom Vip 2

Ramdom Vip 2

 • Còn Lại: 40
40,000đ

Ramdom Vip 3

Ramdom Vip 3

 • Còn Lại: 62
100,000đ

Ramdom Vip 4

Ramdom Vip 4

 • Còn Lại: 43
200,000đ